Stel cookie voorkeur in

Een veilige school

Een veilige school

Elk kind heeft recht op een veilige schoolomgeving. Overal waar mensen werken kan iets fout lopen. Ook op een school. Ouders en kinderen kunnen met hun klachten op school terecht. In eerste instantie bij de leerkracht. Worden problemen niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u zich wenden tot de directie.

Wij hebben op de Borch een omgangsprotocol wat via onderstaande link te vinden is op deze website.

Hierin beschrijven wij het belang van een positieve groepssfeer en daaraan besteden wij, zeker bij de start van ieder nieuwe schooljaar, veel aandacht aan. Daarnaast is het omgangsprotocol een bruikbaar handboek voor kinderen, ouders en leerkrachten

Wij hebben enkele van onze positieve maatregelen op een rijtje gezet voor het behouden of verbeteren van de groepssfeer.

Positief klimaat op school waarin leerkrachten kinderen stimuleren, motiveren en uitgaan van hun mogelijkheden.
Onze methode Leefstijl bevordert een betere sfeer en traint sociaal emotionele vaardigheden.
Extra aandacht voor de groepsregels, die in het begin van het schooljaar ondertekent als contract mee naar huis gaan.
Het sociaal-emotioneel volgen van de leerlingen met het leerlingvolgsysteem sociaal emotioneel “Zien”.
Regelmatig wisselen van werkplek.
Het eerste 15-minuten-gesprek is een pedagogisch gesprek waarbij het sociaal emotioneel welbevinden voorop staat.
Twee keer per jaar wordt een sociogram gemaakt wat duidelijk maakt hoe de groepsverhoudingen zijn en ieder kind in zijn vel zit.
Regelmatig wordt er gewerkt met Niet- pest materiaal, dat bewaard wordt in een speciale “niet-pest”-kast ( denk hierbij aan boeken, gezelschapsspelen en films over dit onderwerp)

Daarnaast geeft ons omgangsprotocol ook een duidelijke lijn aan met afspraken, als pesten ondanks bovenstaand beleid blijft bestaan. Er is een 4-stappenplan dat duidelijk beschreven wordt in ons omgangsprotocol en ook bij het cyberpesten volgen we dezelfde stappen.
Bij alle stappen gaan we uit van de vijf-sporen aanpak: het gepeste kind, de pester, de meelopende groep, school en ouders.
De Borch moet een school zijn en blijven waar ieder kind zich veilig en gerespecteerd voelt.

Omgangsprotocol:Omgangsprotocol-versie-2017-2018-_2_.doc

 

Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding

en afhandeling van eventuele klachten. (zie klachten en communicatie)