Stel cookie voorkeur in

Engels in groep 1 t/m 8

Early English at De Borch!

 

Op de Borch zijn we al een enige jaren schoolbreed met Engels bezig. Sinds het begin van 2013-2014 krijgen leerlingen van groep 1 t/m 8 Engels. De afgelopen jaren hebben we bij de lessen ondersteuning van assistenten die afkomstig zijn uit Engeland (native speakers) of van afgestudeerde leerkrachten, die gesperecialiseerd zijn in Engels. De lessen worden dit schooljaar verzorgd door een assistente uit Engeland (Miss Georgina) en door een gespecialiseerde leerkracht (Miss Judith) uit Nederland.

De assistenten zijn hier in het kader van het Den Bosch Early English  Program, gecoördineerd door Yvonne Scherphof, die al meer dan 10 jaar in het Bossche onderwijsveld werkt. Yvonne geeft al jaren Engels aan kinderen vanaf 4 jaar op verschillende scholen in de regio. Zij ontwikkelt de lessen samen met de assistenten volgens de principes van de multiple intelligences, Total Physical Response en CLIL (Content and Language Integrated Learning).

De leerkrachten van alle groepen doen mee met de lessen en profiteren van het lesaanbod en het Engels wat nu op school gesproken wordt. Het project is een groot succes. Leerlingen, ouders en team zijn enthousiast.