Stel cookie voorkeur in

Kindcentrumplan De Borch

Officieel zijn wij nog geen kindcentrum.

Wel zijn wij de afgelopen twee jaren (2013-2014 en 2014/2015) gestart met een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om één kindcentrum te gaan vormen. Hierbij zijn 4 partners betrokken: basisschool De Overlaet (ATO school, basisschool De Borch (Signumschool), kinderopvang Kanteel en kinderopvang Het Goudvisje. Derhalve is er een stuurgroep in het leven geroepen die bestaat uit de beide schooldirecteuren en een extern begeleider.

Vier werkgroepen t.w. de werkgroep Pedagogisch beleid, werkgroep Kindcentrum, werkgroep Identiteit en cultuur en de werkgroep Onderwijs (bemand door personeelsleden en ouders van diverse geledingen van de hierboven genoemde partners) hebben aan het eind van het afgelopen schooljaar een verslag uitgebracht met hun bevindingen en aanbevelingen.

Schooljaar 2015-2016 wordt gezien als een jaar waarin besluiten genomen (moeten) worden. Daarin werken we ook toe naar een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en ambities.

Ons beleid voor de komende vier jaren (2015-2019) staat beschreven in het IKC-plan.

Wilt u het hele plan lezen:

Kindcentrumplan-De-Borch.pdf