Stel cookie voorkeur in

Klachten en communicatie

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rrondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.

In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.

Voor het hele document:    De-klachtenprocedure.pdf

 

Overzicht

Vertrouwenspersonen:

bs de Borch:

Jolanda Raaymakers en Luc Pinckaers

073-5213995

GGD Hart van Brabant:

073 6404500

Vertrouwenspersoon Signum:

073 8507800

Voorzitter van het College van Bestuur:

073 8507850

Onafhankelijke klachtencommissie:

06 53107731