Stel cookie voorkeur in

Protocol Foto/Video opnamen

 

Protocol foto-, video-opnamen en social media

Onze school wil graag rekening houden met de Wet op de Privacy en heeft waar het gaat om foto-, video-opnamen en social media het volgende protocol opgesteld. Dit protocol is door de directie, team en de MR vastgesteld en zal worden opgenomen in de Schoolgids .

 

Foto’s

Voor het maken van foto’s voor intern gebruik voor de ouder(s) / verzorger(s) (denk hierbij aan sportdag, schoolreisje en dergelijke) wordt geen toestemming gevraagd.

Dit geldt ook voor het maken van foto’s ten behoeve van interne activiteiten zoals bijv. ter illustratie voor een voorlichtingsavond voor de ouder(s) / verzorger(s).

Voor het gebruik van foto’s buiten de school in bijvoorbeeld een tijdschrift of externe website, waarop kinderen prominent en herkenbaar staan afgebeeld, wordt toestemming gevraagd aan de ouder(s) / verzorger(s).

Dit geldt niet voor een foto in de plaatselijke krant waarbij een bepaalde (buiten)schoolse – activiteit bijvoorbeeld carnaval of de avonddriedaagse wordt gepubliceerd.

 

De website en social media (bijvoorbeeld: facebook, twitter of instagram)

De school heeft een eigen website: www.bsdeborch.nl , twitter- en facebookpagina.

In de loop van het schooljaar worden van allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten digitale opnames gemaakt, welke voorzien van een tekst op de website/facebook kunnen worden geplaatst, na beoordeling door een leerkracht en/ of de directie.

Wij gaan ervan uit dat ouder(s) / verzorger(s) hiertegen geen bezwaar hebben.

Indien u beslist niet wenst dat uw kind herkenbaar op de website of social media in beeld komt, verzoeken wij u dit schriftelijk bij de directie kenbaar te maken.

 

Video

We onderscheiden de volgende video-opnames:

 

1. Video-opnames voor intern gebruik:

hiervoor wordt aan de ouder(s) / verzorger(s) geen toestemming gevraagd, tenzij hieronder anders beschreven.

 

Dit betreft:

- Opnames voor professionalisering van de leerkracht. De opnames worden intern op teamniveau ingezet en na bespreking gewist.

- Ten behoeve van een specifiek kind bijv. voor extra begeleiding zoals remedial teaching. De opnames worden intern op docentniveau ingezet.

In voorkomende gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van een externe partij wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betreffende ouder(s) / verzorger(s).

- Ten behoeve van informatieverstrekking, bijv. tijdens voorlichtingsavonden op school.

- Ten behoeve van een specifieke gebeurtenis zoals kerstvoorstelling, carnaval of de afscheidsrevue.

 

2. Video- opnames voor extern gebruik:

Onder video-opnames voor extern gebruik verstaan wij opnames die buiten de school vertoond worden. In verband met privacy, wordt de ouders vooraf altijd om toestemming gevraagd voor het maken van video-opnames voor extern gebruik (denk o.a. aan video opnames in het kader van het afstuderen van stagiaires of in het kader van opleidingen van leerkrachten).

Derden

De school heeft geen verantwoordelijkheid voor beelden gemaakt door derden binnen de schoolmuren en op het schoolterrein, welke niet in opdracht van/voor de school zijn gemaakt.

Wij adviseren hierin eenieder de wettelijke privacyregels te hanteren en respecteren.

 

Voor vragen over het protocol foto- video- en TV opnamen

directie@bsdeborch.nl of 073 5213995