Stel cookie voorkeur in

Sfeer- en gedragsregels

Sfeer en gedragsregels

Sfeer

Wij vinden dat kinderen met plezier naar school moeten gaan. Een goede sfeer op school, fijne contacten tussen de leerlingen onderling en vertrouwen in de leerkrachten zijn daarbij heel belangrijk.

Omgangsregels

Kinderen hebben daarnaast ook behoefte aan duidelijkheid. Met elkaar hanteren we duidelijke omgangsregels. Die regels bieden de kinderen bescherming en veiligheid. De volwassenen in de school geven het goede voorbeeld.

Enkele van die regels zijn:

  • Respectvol omgaan met elkaar, geen pestgedrag of discriminatie.
  • Geen ongewenste intimiteiten en intimidatie.
  • Geen agressief gedrag, fysiek noch verbaal.
  • Zuinig zijn met materiaal en (school)omgeving.

Vanuit de methode Leefstijl hebben we de volgende gedragsregels opgesteld:

 

1.We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om.

2. We komen op voor onszelf en voor de ander.

3. We vertellen het aan een juf of meneer, wanneer er iets gebeurd wat niet fijn of gevaarlijk is.

4. We houden ons aan het internetcontract.

5. Op basisschool De Borch is iedereen welkom.

Wilt u ook het internetcontract bekijken druk op deze link:Internetcontract

 

De dag tegen het pesten.