Stel cookie voorkeur in

Verkeer

De verkeerscommissie

Waarom een verkeerscommissie?

Omdat BS De Borch de verkeersveiligheid van onze kinderen heel belangrijk vindt, is de verkeerscommissie opgericht. Deze heeft als motto: Uw kind veilig naar school!

Eén van de belangrijkste actiepunten waar de verkeerscommissie zich mee bezig houdt is de verkeersveiligheid rondom school. Er worden maatregelen bedacht om de schoolomgeving veiliger te maken. De verkeerscommissie is intermediair tussen onze school en andere partners, zoals gemeente, wijkraad en politie. Daarnaast initieert de verkeerscommissie verkeersprojecten en –activiteiten, al dan niet ondersteund door Veilig Verkeer Nederland en de ANWB.

Een aantal jaren geleden heeft onze school het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) ontvangen. Daarmee hebben wij de verplichting op ons genomen om verkeersveiligheid na te streven rond de school in de breedste zin van het woord. De verkeerscommissie maakt zich dan ook sterk voor:

-          Een veilige schoolomgeving met veilige school-thuisroutes.

-          Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun kinderen.

-          Goed verkeersonderwijs ondersteund met verkeersactiviteiten in de praktijk.

Om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren checken we bij de start van het schooljaar de omgeving van de school op onveilige situaties. Als we signaleren dat haaientanden zijn weggesleten, de heggen te hoog zijn om goed zicht te hebben op voetgangers, of andere zaken, dan verzoeken we de gemeente om dit op te lossen.

Wat vragen wij van u?

-          Zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen.

-          Komt u met de auto? Parkeer deze dan op de daarvoor bestemde plaats. Zo kunnen   

           kinderen veilig lopen en over de weg fietsen.

-          Alstublieft niet met de auto keren en achteruit rijden op de wegen rondom school, dat

           komt de veiligheid van onze kinderen niet ten goede.

-          Het is niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen!

-          Let a.u.b. op de spelende kinderen!

 

Activiteiten

ANWB Lightwise

“Op voeten en fietsen naar school”

Verkeersexamen groep 7

Verkeersmiddag groep 3 t/m 6

Verkeersparcours kleuters

Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL).http://www.bvlbrabant.nl/site/over