Stel cookie voorkeur in

TSO

TSO (tussen schoolse opvang)

Op maandag, dinsdag en donderdag kan uw kind op de Borch overblijven.

Op de Borch werken drie vaste beroepskrachten samen met vrijwilligers en indien nodig invalkrachten. Deze worden aangestuurd door een T.S.O. coördinator Janneke Oua-Ali.

De kinderen nemen zelf hun lunch mee van thuis,  voor het drinken zorgen wij. Nadat de kinderen hebben gegeten mogen ze zowel binnen als buiten spelen. Er zijn verschillende spelmaterialen aanwezig.

De uitgangspunten, afspraken en spelregels zijn vastgelegd in een overblijfprotocol dat jaarlijks wordt aangepast en afgestemd met de school.

 

Tarieven

De tarieven van de TSO  zijn;

•           Vaste dagen 3,75 per keer

•           Incidentele dagen 3,75 per keer

Kanteel behoudt het recht op enig moment de overblijfbijdrage te wijzigen. Hierover wordt u drie maanden van te voren geïnformeerd

 

Contact:

  • Incidentiele opvang: 06 3319690

 

  •  Janneke Oua-Ali TSO coördinator

  Tel: 06-33319690( bereikbaar op ma-di-do van 11.30 uur tot 13.00 uur)

              jouaali@kanteel.nl

Aanmelden

Als u uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van TSO  (tussen schoolse opvang),  dan kunt u hen aanmelden. Dit kan via www.kanteel.nl , rechtsboven onder het kopje aanmelden .

Kinderen die niet staan ingeschreven kunnen geen gebruik maken van de TSO. Wilt u uw kind incidenteel opgeven, dan kan dit uiterlijk de dag van tevoren voor 17.00 uur. U kunt dan de voicemail inspreken. Indien nodig bellen we u terug.

•           06-33319690

 

Contact

Wilt u iets bespreken dan kunt u altijd contact opnemen met de coördinator via nummer

• Janneke Oua-Ali
  Tel: 06-33319690( bereikbaar op ma-di-do van 10.30 uur tot 13.00 uur)

                            jouaali@kanteel.nl

 

 

Afmelden

Aan de hand van aanwezigheidslijsten wordt gecontroleerd of alle kinderen er op een bepaalde dag zijn. Als uw kind ziek is of er om een andere reden niet is, dan is het prettig als u dit ook per voicemail of mail aan ons doorgeeft. Wij hoeven dan niet te achterhalen waar uw kind is en kunnen dan bij de kinderen op de groep blijven.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het overblijven bent u altijd welkom om te bellen of na het overblijven eens binnen te lopen.

 

Opzeggen / wijzigen 

Op het bevestigingsabonnement staat een kolom waarop u wijzigingen of opzeggingen kunt aangeven.

Deze kunt u bij de coördinator inleveren.

Werkplan-smikkelclub-de-Borch-maart-2017.pdf