Stel cookie voorkeur in

Het team

Het team van De Borch bestaat momenteel uit:

1 directeur, 1 Interne Begeleider (IB-er), 15 groepsleerkrachten (waarvan een aantal parttime), 1 klassenassistente

Vakmanschap

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de man of vrouw voor de klas. Wij beschouwen het team als het kapitaal van de school. Daarin wordt elk jaar opnieuw geïnvesteerd. Deels gebeurt dit door teamtrainingen, deels door individuele nascholing.

Vervanging

Bij afwezigheid van leerkrachten wordt het protocol "Vervanging" gehanteerd (ter inzage bij directie). Hoofdstreven is om altijd vervanging te regelen zodat kinderen niet naar huis hoeven te worden gestuurd. Dit vindt alleen plaats in uiterste nood. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Klassenassistente

Op onze school werkt momenteel 1 klassenassistente, die met name de leerkrachten van de kleuterbouw ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering van onderwijstaken. De leerkracht van de groep blijft eindverantwoordelijk.

Begeleiding van stagiaires

Onze school is als stageschool mogelijk beschikbaar voor studenten van diverse opleidingen waaronder PABO-studenten, studenten van Sociaal Pedagogisch Werk en studenten van de Academie Lichamelijke Opvoeding en C.I.O.S. In het geval van een Leraar-In-Opleiding (L.I.O.) stage, verzorgt de stagiaire gedurende 5 weken het groepsgebeuren. Tijdens de lessen van stagiaires blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk.