Stel cookie voorkeur in

Visie en identiteit

Identiteit

De Borch is een katholieke school waar alle kinderen welkom zijn zonder onderscheid naar religie en levensovertuiging. Op school wordt levensbeschouwing gegeven, maar even belangrijk vinden we het om een leer- en leefomgeving na te streven waarbinnen we respect hebben voor elkaar, elkaars ideeën en de wereld om ons heen. Vertrouwen, sfeer en respect zijn daarbij sleutelwoorden.

Missie

Wij rusten leerlingen uit met basisvaardigheden voor nu en in de toekomst.Wij doen dit in een geborgen en uitdagende leeromgeving. Dit maken wij mogelijk door een goede samenwerking op basis van respect en vertrouwen in de driehoek leerling-ouder-leerkracht.

Visie op onderwijs

Wij zien het als onze cognitieve en pedagogische opdracht te werken aan een doorgaande lijn.

Wij hanteren daarvoor een groepsgewijs systeem. We clusteren leerlingen binnen de leerprogramma’s om zo hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Wij bieden ruimte voor persoonlijke accenten.

Op de Borch helpen wij onze leerlingen om inzicht te krijgen in hun zelfbeeld en hoe daarmee om te gaan.

Op de Borch oefenen wij in een veilige omgeving zodat leerlingen vaardigheden opdoen waarmee ze hun plekje in de maatschappij goed kunnen innemen.

Samen bouwen wij aan een krachtige leeromgeving met alle betrokkenen, waarin reflecterend vermogen steeds de basis is voor onze lerende cultuur.