Stel cookie voorkeur in

GMR

Het bestuur van onze stichting Signum, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het beleid. Ook voor de GMR geldt instemmings- en adviesrecht. Onze school is in de GMR vertegenwoordigd door één ouder en één leerkracht.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, die uit en door de afgevaardigden van de M.R.-en worden gekozen.

Postadres van de GMR  is: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen

e-mail:  info@signumonderwijs.nl.

 

Leden GMR

Kees v.d. Wiel (team)

Kim Anrar (ouder)