Stel cookie voorkeur in

MR

Medezeggenschapsraad de Borch

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) aan de school verbonden te hebben. In onze MR hebben drie vertegenwoordigers van ouders en drie afgevaardigden van het schoolteam zitting. De MR heeft tot taak alle beleidszaken waarbij de school direct betrokken is, te bewaken en indien nodig met de directie te bespreken. De MR heeft soms instemmingsrecht, soms adviesrecht. Dit is bij recht en reglement geregeld. De MR organiseert verkiezingen voor haar samenstelling.

Notulen van de M.R.:

Notulen-MR-30-09--2015-open.pdf

Notulen-MR-4-11-15.pdf

Notulen-MR-9-12-15-website.pdf

20160307---Notulen---publicatie.docx

Notulen-MR-21-4-2016-website.pdf

mr notulen 28-06-2016

20160720---Notulen-MR.pdf

20160610--Notulen-MR.pdf

Notulen-MR-30-11-2016

MR notulen 17-3-2017

MR notulen 19-04-2017

MR notulen 30-10-2017

leden MR

Dennis Beekhuijzen (voorzitter)

Ellis Beks

Joris v.d. Biggelaar

Chantal Peijnenburg

Marjon Vermeer

Kees v.d. Wiel