Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging is de belangenvereniging voor u als ouder. Haar doel is de samenwerking tussen de ouders en de school m.b.t. het onderwijs aan en vorming van de leerlingen te bevorderen. Alle ouders van de school zijn verenigd in de oudervereniging. Het lidmaatschap van de oudervereniging staat open voor alle ouders, maar is niet verplicht. Wel is een jaarlijkse contributie (bijdrage oudervereniging) verbonden aan het lidmaatschap. In de algemene ledenvergadering van de oudervereniging de Borch is de contributie voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld op € 25,00 per kind met een maximum van 3 betalende kinderen per gezin.

 

Ouderraad

Uit de oudervereniging worden ouders gekozen die samen de ouderraad (OR) vormen. De samenstelling van de huidige ouderraad vindt u in de adressenlijst. De meeste activiteiten op school worden door de OR georganiseerd in nauwe samenwerking met het team. De OR kan deze activiteiten niet organiseren zonder de hulp van andere ouders.

Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, krijgen alle ouders een brief waarin ze kunnen aangeven bij welke activiteiten zij willen assisteren. Daarnaast adviseert de OR de MR en de directie over zaken zoals o.a. de schoolgids en het zorgplan.

De OR vergaderingen zijn in principe openbaar.

 

Leden OR

 

Manuéla en Subodh Ram (voorzitterschap)

Tel: 073 522 00 14     

Nancy van Lith (secretaris)

Natascha van Bavel (penningmeester)

Martijn en Dorien Meens

Marjan Luiken

Elke Knaven

Martin v.d. Pol

Leonie van den Bouwhuijsen

Gery van Roosmalen

Paul Draaijer

Heidi Grefrath

Joyce v.d. Boogaard

.....vacature

.....vacature

.....vacature

.....vacature

Mocht u tijdens een activiteit met vragen of opmerkingen zitten, stellen wij het zeer op prijs dat u persoonlijk of per email contact met een lid van de werkgroep opneemt. Op deze manier horen wij de lijntjes kort te houden, waardoor opmerkingen van u als ouders meteen gehoord worden bij de direcht betrokkenen van een werkgroep.

Hieronder staan de emailadressen van alle werkgroepen:

Algemeen:  or.deborch@gmail.com                                                    Sinterklaas: sinterklaas.deborch@gmail.com

Kerst: kerst.deborch@gmail.com                                                        Carnaval: carnaval.deborch@gmail.com

Pasen: pasen.deborch@gmail.com                                                    Schoolfoto: schoolfoto.deborch@gmail.com

Geluid: geluid.deborch@gmail.com                                                    Sponsorloop:  sponsorloop.deborch@gmail.com

Schoolreis: schoolreis.deborch@gmail.com                                     Zaalvoetbal: zaalvoetbal.deborch@gmail.com

Veldvoetbal: veldvoetbal.deborch@gmail.com                                 Verkeer: verkeer.deborch@gmail.com

Wandeldriedaagse: wandel3daagse.deborch@gmail.com