Stel cookie voorkeur in

De Week Tegen Het Pesten

29-09-2017

BS De Borch heeft extra veel aandacht besteed aan De Week Tegen Pesten Online pesten was het thema van de landelijke Week Tegen Pesten, welke plaats vond van 19 tot en met 22 september. Via het weekprogramma, kringgesprekken en doe-activiteiten zijn de hogere groepen van BS De Borch gericht samen met dit onderwerp bezig geweest. Zo is het Internetcontract aangepast en besproken en wordt dit het hele schooljaar centraal opgehangen. Doel is onder andere het voorkomen en aanpakken van online pesten. Hiervoor wordt niet alleen samenwerking gevraagd tussen de leerkrachten en leerlingen, maar ook de ouders worden hierbij nauw betrokken. Door de hele school was te zien zijn dat er aandacht besteed werd aan De Week Tegen Pesten. Elke gang kreeg zijn eigen thematafel. Zo werden de leerlingen er elke dag ook visueel bij betrokken. Daarnaast werd ook het lesprogramma aan dit weekthema aangepast en er was er een gezamenlijke weekafsluiting. Alle leerlingen hebben hierbij d.m.v. dans, muziek en teksten aan elkaar laten zien wat ze hadden geleerd gedurende de week. Ook het aangepaste schoollied werd massaal meegezongen en er was een strijdkreet te zien: PESTEN NEE! Ouders, grootouders en andere belangstellenden waren volop aanwezig om buiten “op de berg” bij de Terp te genieten van alle optredens. Het met plezier naar school gaan staat voorop bij BS De Borch en een goede basis in deze eerste periode van het schooljaar is hierbij erg belangrijk. Vandaar ook deze aandacht op school voor De Week Tegen Pesten. Iedereen hoort erbij op BS De Borch: Niet ik, niet jij, maar wij! ___________________________________________________________________________